Gezins- en Kindertherapie

De kindertherapie en de gezinstherapie zijn er voor kinderen en ouders die in het dagelijks leven vastlopen met de volgende thema’s:

 1. Loslaten van faalangst,
 2. Omgaan met de verschillende emoties,
 3. Inzicht verkrijgen in angsten en verandering in inzicht/gedrag,
 4. Onverklaarbare lichamelijke klachten
 5. Verwerken van trauma,
 6. Omgaan met hooggevoeligheid,
 7. Ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Ik ken deze thema’s persoonlijk uit mijn eigen jeugd en ik kan daardoor niet alleen uit mijn kennis putten maar ook uit mijn eigen bron van ervaringen.

Leonieke Paalvast

Waarvoor schakelen andere ouders professionele hulp in?

Waarvoor schakelen andere ouders professionele hulp in?

Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan begeleiding. Bijvoorbeeld omdat het kind…

 • meer zelfvertrouwen wil verkrijgen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten heeft
 • een positiever zelfbeeld wil ontwikkelen
 • weer blijer en onbevangener wil zijn
 • niet meer gepest wil worden
 • minder boze buien of woedeaanvallen wil hebben
 • wil weten hoe je makkelijker vrienden kan maken
 • een minder ‘vol’ hoofd wil hebben
 • niet meer zo angstig wil zijn
 • beter wil slapen
 • niet meer over alles wil piekeren
 • met plezier naar school wil gaan
 • assertiever wil worden

Kennismaken en uw inbreng

Kennismaking

Als eerste vindt er een kennismakingsgesprek plaats (telefonisch). Dit is een oriënterend gesprek waarin u verteld wat de reden is van aanmelding en wat de verwachtingen zijn. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Intake

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek. Dit gesprek is bij voorkeur met beide ouders. Vooraf vult u samen het toegestuurde intake formulier waarin dieper wordt ingegaan op de situatie. Tijdens dit gesprek zal de hulpvraag concreter worden en maken we een plan voor het coaching traject.

Tijdens de eerste sessie met het kind, ga ik samen met jullie kind de hulpvraag onderzoeken. Op deze wijze ontdekken we waar jullie kind behoefte aan hebben. De eerste sessie zal vooral ook in het teken staan van de kennismaking tussen mij en het kind. Pas dan start de feitelijke coaching.

Uw (indirecte) inbreng

Ervaring leert dat - wij ouders - een hele grote rol spelen in de bewustzijnsontwikkeling van het kind. U kunt bijvoorbeeld zelf nog hinder hebben van steeds terugkerende gedachten uit uw eigen kindertijd. Daarbij is mijn ervaring dat het fijn is, als u als ouder zich realiseert dat u hierin een positief veranderende rol in kan spelen.

Overtuigingen

Ook kan ik eventueel tot de ontdekking komen - en dat signaleren - dat úw overtuigingen en gedrag een grote rol spelen in het gedrag van uw kind. In de praktijk kan blijken dat u in eerste instantie komt voor uw kind, maar dat u in de praktijk beide een begeleidingstraject opstart. Ook kan het zijn dat u als ouder het voortouw neemt door te starten met de sessies, waarna we laagdrempelig de coaching van jullie kind meenemen.

Leonieke


Aanpak & Geheimhouding

Aanpak

Ik heb als gezins- en kindertherapeut een diversiteit aan mogelijkheden om toe te passen in de praktijk; welke aanvliegroute ik gebruik zal helemaal afhangen van het type kind. Zo kan het zijn dat we samen inzicht verkrijgen door het inzetten van playmobiel poppetjes of dieren, andere kinderen gebruiken liever potloden.

Het spel schatgravers en diverse kaartspellen kunnen de kinderen helpen om het inzicht in hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten vergroten. Energetisch zet ik graag mijn intuïtieve healing in waarbij ook edelstenen en geuren tot mijn hulpmiddelen behoren.

 


Geheimhouding

Informatie door u als ouder verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht en inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt alleen naar voren gebracht na toestemming van jullie kind.

 

© Bron: Leonieke Paalvast