Visie

Mijn Visie 

In Praktijk De Verrijking™  zijn medemenselijkheid, betrokkenheid en eerlijkheid belangrijke waarden!

Er zijn veel vrouwen die inzicht willen verkrijgen in zichzelf.  

Ik hanteert een holistisch visie op de mens wat betekent dat ik verbanden leg en zie tussen lichaam, geest, emoties en je ziel. Ik zie de subtiele energetische veranderingen die in systemen plaatsvinden, wat anderen niet zien. Deze informatie gebruik ik in mijndagelijkse praktijk.

Kinderen zijn de toekomst en ouders verdienen begeleiding tijdens hun reis als ouders en hooggevoelige kinderen van deze tijd opgroeien in een verharde realiteit.

Ik wil kinderen die vastlopen in de huidige structuren helpen zichzelf te blijven met eigen kwaliteiten – los van wat de maatschappij van hen verlangt. 

Ieder verhaal en levenservaring is anders.

Dat betekent voor mij dat ik tijdens alle 1-op-1 contacten mij zal afstemmen op jou als individu. 

Mijn expertisegebieden: Angst, beperkende overtuigingen, hooggevoeligheid, bewustzijn vergroten, zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling, kwaliteiten inzicht, lichaamsbewustzijn, familiepatronen, vorige levens, vorige generatie, vrouwen en kinderen.

Mijn missie  

Ondersteunen, stimuleren en begeleiden

De Verrijking™ wil vrouwen en kinderen ondersteunen, stimuleren en begeleiden bij hun persoonlijke groei en transformatie opdat er een beter passend zelfbeeld ontstaat waarbij zij meer geluk zullen ervaren op het niveau van de ziel. Het resultaat is dat zij andere keuzes zullen maken dan hiervoor omdat zij letterlijk anders in het leven gaan staan.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Kijk op je gemak rond en bepaal zelf of ik jouw reisleider mag zijn en stel vrijblijvend vragen!

Vrouwen

Vrouwen die inzicht willen verkrijgen in zichzelf, die zoeken naar wie zij werkelijk zijn, voelen zich vaak onzichtbaar voor de omgeving. Als ik zou vragen hoe voelt je lichaam heb je eigenlijk geen idee. Je weet heel goed wat anderen van jou verlangen of nodig hebben. Maar wat jij leuk vindt of waar je goed in bent, kun je niet één, twee, drie benoemen. Misschien heb jij lichamelijk klachten waar de gezondheidszorg zich niet echt raad mee weet omdat er geen lichamelijke of psychische oorzaak te vinden is.

Hooggevoelige kinderen

Het is belangrijk de zachtaardige, kwetsbare doelgroep van hooggevoelige kinderen sterker te maken, opdat zij een kentering in de maatschappij kunnen bewerkstelligen, mits wij – de volwassenen van nu – deze kinderen ondersteunen en de kinderen plus hun ouders bewust te laten worden van hun kwaliteiten.

Ik wil ouders begeleiden tijdens hun reis als ouders van hooggevoelige kinderen die in deze tijd opgroeien in een verharde realiteit. Ik wil kinderen die vastlopen in de huidige structuren helpen zichzelf te blijven – los van wat de maatschappij van hen verlangt. Door hun eigen kwaliteiten in te kunnen blijven zetten en in te zien. Het vertrouwen in zichzelf te vergroten. Wellicht hebben zij de overtuiging van jou – als ouder – overgenomen, zoals jij die weer van jouw ouders overgenomen hebt.

Zo kan het gebeuren dat ik hulpvragen ontvangt van vastgelopen ouders waarbij ouders graag het kind onder 1-op-1 begeleiding zien gaan. Tijdens de intake blijkt dat het voor moeder en/of vader evenzo zinvol is om eerst zelf onder mijn begeleiding aan de slag te gaan met patronen uit haar of zijn jeugd. Want als jij als ouder verandert in gedrag, zal jouw kind automatisch meegroeien.

Individuele behoefte

Ieder verhaal en levenservaring is anders. Dat betekent voor mij dat ik mijn tijdens alle 1-op-1 contacten zal afstemmen op jou. Want jij hebt een ander levensverhaal en historie dan jouw buurvrouw of enig andere klant. Ik kan tijdens mijn sessies met jou teruggaan naar ’traumatische’ ervaringen uit jouw jeugd, maar ook die uit een vorige leven. Wat er ten tonele verschijnt dient op dat moment jouw hoogste goed!